Omdömen

”Rekryteringsprocessen har varit gedigen med flertalet intervjuer med toppkandidaterna inklusive personlighetstest med hjälp av PulsAnalys AB från Stockholm. Även en representant från personalen har varit med i rekryteringsgruppen.”

Anders Wiklund, Åda AB

”Verktyget hjälper oss att få en ökad förståelse för våra olikheter samt att se dessa som en tillgång där vi kan komplettera varandra. Genom att fokusera på personens styrkor och drivkrafter samt att det inte ligger någon värdering i resultatet skapas ett öppnare diskussionsklimat där ingenting är rätt eller fel. Jag har mycket goda erfarenheter av verktyget, både när det gäller teamutveckling, rekrytering eller som underlag till medarbetarsamtal”

Jeanette Sandberg, Sparhallen

”Ett lättförståeligt verktyg som alltid blir ett tydligt komplement i mina rekryteringar. Skapar ett gemensamt språk utan att värdera i organisationen.”

Mona Beckman, PS Communication

”Enkelt och lätt att arbeta med. Lyfter fram styrkor och ger ett bra samtalsunderlag. Visar på gruppens profil och synliggör vad den behöver arbeta med och utveckla. Tydliggör hur medlemmar i en grupp ser och uppfattar varandra vilket ger ett bra underlag för konflikthantering. Verktyget lyfter också fram och synliggör stress och press.”

Margareta Malmberg Norring, Medskap

”Detta verktyg skapar insikt och ger en bra grund för att coacha vidare mot mål som kan utveckla en personlighet. Det bidrar till att stärka självkänsla och självförtroende samt utvecklar medvetenhet om sig själv. Ett kvitto på om man känner igen sig och om man vill vara som resultatet visar. Det utvecklar också förståelsen för sig själv och andra.”

Gudrun Sköld, SUAB

”Ett bra komplement vid bedömning av kandidater. Mycket positivt att ge återkoppling till personen. Man får alltid med sig något. En aha-upplevelse.”

Margareta Haglund, Uppsala Kommun

”PulsAnalys erbjuder ett bra hjälpmedel vid rekrytering. Det är lätt att använda, intressant och ger ökad förståelse för hur andra reagerar och agerar. Verktyget lyfter fram personens starka sidor.”

Inger Eriksson, Eckerö Rederi AB

”För oss är PulsAnalys en dörröppnare. Ett sätt att komma in på nya företag genom vilka vi sedan kan utveckla ett samarbete även kring annat. När jag har coachuppdrag är Puls ett bra sätt att få en bild av den person som skall bli coachad. I vår kommunikationsutbildning får deltagarna börja med att göra sin egen profil som ett sätt att förstå sig själva och andra.”

Sanna Dahlberg, Scintillate AB

”En klar styrka är verktygets enkelhet och snabbhet. Det hjälper ledare och andra att öka förståelsen av sina styrkor och hur man effektivt kan använda dessa istället för att enbart fokusera på sina brister och svagheter.”

Marie Douhan Seabra, Scintillate AB

”Ett bra komplement till traditionella PU-samtal. Det utgår från mina styrkor vilket ger ett positivt samtalsklimat. Användbart även vid rekrytering av personal.”

Rolf Josefsson, Studiefrämjandet

”PulsAnalys är ett enkelt och lättanvänt redskap som hjälper oss att rekrytera rätt person till rätt plats. PulsAnalys hjälper oss att förbättra kommunikationen i företaget samt identifiera utvecklingsområden hos våra medarbetare.”

Pia Antill, Birka Cruises AB

”PulsAnalys är ett väldigt bra verktyg att använda som diskussionsunderlag i rekryteringar. Det bästa är just att det fokuserar på en persons styrkor och drivkrafter. En PulsAnalys-återkoppling utvecklar insikten om det egna beteendet och får kandidaten att reflektera. Oavsett hur det går i rekryteringen ser jag en återkoppling som en ”gåva” till kandidaterna.”

Jenny Schauman-Linevik, Paf

”Ni rockar! Tack för all hjälp vi har fått på Optinova. Ni hjälper oss växa affären tack vare starkare team. Vi ser effekten!”

Anders Wiklund, Optinova