360-profil

Skapa insikt genom att ge varandra feedback

360
Vad är en 360-profil?

Med 360-profilen mäter vi hur andra uppfattar en persons beteende. Det är en DISC-analys där individer skattar varandra och ger feedback. 360-profilen används som underlag för samarbetsutveckling mellan chef och medarbetare, mellan medarbetare och medarbetare o.s.v. Analysen är ett mycket effektivt verktyg för att förbättra kommunikation, feedback och samarbete mellan individer på en arbetsplats. Med 360-profilen får du en omfattande bild av hur en person fungerar i olika situationer och sammanhang.

360-profilen och personprofilen har mycket gemensamt, men i stället för att skatta sig själv, som man gör i personprofilen, så skattar men en medarbetare och ger därigenom feedback kring hur man ser på den personen.

Användningsområden för 360-profilen?

Områden där 360-profilen används på ett effektivt sätt är inom ledarskap, kommunikation, grupp- och teamutveckling, utvecklingssamtal och vid referenstagning vid rekrytering. För att du skall få veta mera om 360-profilen anordnar vi regelbundet kurser där du lär dig att använda verktyget. Vi erbjuder även konsulter som hjälper dig och ditt företag att göra 360-profiler, om du hellre föredrar det.

grundutbildning DISC
Hur går en 360-profil till?
När man gör 360-profilen börjar man alltid med att individenen i fråga får göra sin egen Personprofil för att skatta sig själv
En motsvarande skattning, 360PI, görs sedan av ett antal bedömare som t.ex. överordnade, kollegor, underställda o.s.v.
De olika skattningarna resulterar sedan i en graf som visar skillnaden mellan hur individen ser sig själv och hur andra uppfattar honom/henne
360-profilen är ett effektivt verktyg för feedback och används som underlag för personlig utveckling, planering och coaching
Metoden kan vara ett komplement till utvecklingssamtal samt vid referenstagning vid rekrytering

Bli uppringd av oss!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen samt för statistik. Genom att fortsätta accepterar du att cookie används.
[wof_wheel id="6328"]