Konsulttjänster DiSC

Konsulttjänster

Våra konsulter har mångårig erfarenhet och stor kompetens inom en rad olika områden. Vi bistår med tjänster som omfattar alltifrån några enstaka timmar till betydligt större och mer omfattande projekt. Kontakta oss så hjälper vi dig att skräddarsy en lösning som passar just ditt företag.

Konsulttjänster vi gärna hjälper dig med

Inspirationsföreläsning

Vi genomför regelbundet inspirationsföreläsningar på olika håll i landet. Vi kan också skräddarsy föreläsningspaket specifikt för just ditt företag. Läs mer om våra inspirationsföreläsningar här.

Person- och personalutveckling

Vill du utveckla dig själv inom kommunikation? Eller vill du helt enkelt ha nya och unika insikter om dig själv? Vi skräddarsyr utbildningar för din arbetsplats med inriktning mot person- och personalutveckling. Kommunikation är det svåraste som finns, så hur gör vi för att förstå varandra bättre på jobbet? PulsAnalys DiSC är en metod som ökar förståelsen och medvetenheten på en arbetsplats och gynnar mångfald för att dra nytta av alla medarbetares individuella styrkor.

Chefs- och ledarutveckling

Ett gott ledarskap måste hela tiden underhållas och vidareutvecklas. En arbetsplats är dynamisk och en bra ledare måste vara med på tåget och ”hänga med i svängarna”. PulsAnalys DiSC kan hjälpa dig att hålla dig uppdaterad kring vad som händer på just din arbetsplats och vad dina anställda drivs och motiveras av i sitt arbete. Ökad förståelse för dessa processer är en gynnsam grogrund för ett gott arbetsklimat där alla trivs och presterar på topp varje dag.

Organisationsutveckling

Är din organisation optimerad och just så effektiv som den borde vara? PulsAnalys DiSC bygger på att mångfald lönar sig. Vi jobbar hårt för att få rätt person på rätt arbetsuppgift för att öka både trivsel, förståelse, effektivitet och lönsamhet inom just din organisation. Med vår färganalys kan du enkelt få en tydlig bild av vilka resurser och kompetenser som finns samt vilka som eventuellt behöver kompletteras eller uppdateras.

Team- och grupputveckling

Team-dagar är en av våra populäraste konsulttjänster. PulsAnalys DiSC är ett alldeles utmärkt verktyg för att fånga upp och dirigera din arbetsgrupps intressen och drivkrafter. Hur kan ert team utvecklas ytterligare och samarbeta ännu bättre? Vi går igenom vilka profiler och personlighetstyper som finns och hur man kommunicerar och interagerar i ett så gott och gynnsamt klimat som möjligt. Kom ihåg att olikheter är av godo och kan nyttjas positivt om man bara har verktygen för det.

Medarbetar- och utvecklingssamtal

Känner du dig obekväm med svåra samtal såsom medarbetar- och utvecklingssamtal? Vi hjälper dig på vägen. Med PulsAnalys DiSC i ryggen får du med dig verktyg att kommunicera rätt och skapa ett gott och gynnsamt samtalsklimat för båda parter. Olika personlighetstyper uttrycker sig på olika sätt och det är en konst att läsa av situationer och känslomässiga signaler. Vi breddar din palett och ger dig insikter och förståelse för hur du når fram på bästa sätt.

Coaching

Har du kört fast i din karriär och behöver verktyg att komma vidare? Vi coachar dig att fatta de rätta besluten, ta de avgörande stegen, utveckla dina starka kompetenser och uppnå dina mål. PulsAnalys DiSC lyfter fram dina styrkor och ger dig återkoppling för att belysa eventuella utvecklingsområden hos dig själv. Allt börjar med en enkel personprofil, men genom samtal och insikter kan du nyttja fördelar som kan driva dig hur långt som helst i livet.

Rekrytering

Att rekrytera fel kan bli en kostsam historia. PulsAnalys DiSC:s personprofil är nyanserad och komplett och ger dig en mycket god bild av dina kandidaters mjuka värden. Vad drivs och motiveras personen av? Hur förhåller sig personen till de övriga i arbetsgruppen? Vilka personliga egenskaper kan du som arbetsgivare få fördel av? Vi ger dig helhetsbilden över just din rekryteringssituation.

Konflikthantering

Konflikter på jobbet kan vara svåra att få grepp om. Vad utlöste konflikten? Vilka är inblandade? Hur skapar vi förståelse och löser upp de ”knutar” som finns? PulsAnalys DiSC är ett kommunikationsverktyg som lyfter både individens och gruppens intressen i rampljuset. Att lösa en konflikt kräver mycket fingertoppskänsla och smart ledarskap. Vi finns här för att hjälpa er att höja trivseln och stämningen på just er arbetsplats.