Vad är DISC?

En teori föds och ett HR-system tar form

DISC - Bakgrund 

PulsAnalys är ett verktyg som är baserat på DISC-teorin. PulsAnalys används inom rekrytering, personlighetsutveckling, ledarskapsutveckling, utvecklingssamtal och för att skapa högpresterande team. Vi har idag fyra olika produkter med vilka vi mäter personers beteenden, vad de motiveras av, vad de inte tycker om, vilken kommunikationsstil de föredrar och mycket mera.

DISC-teorin är ett av världens mest använda redskap för att skapa personprofiler. Teorin och modellen utvecklades av Dr. William Moulton Marston redan på 1920-talet.

PulsAnalys bygger på Dr. Marstons grundteorier avseende det mänskliga normalbeteendet hos friska personer (Marston, William M. 1928. The emotions of normal people).

 

I dag åskådliggörs teorierna bland annat i en modell bestående av fyra faktorstaplar. Dessa har fått följande, vedertagna, benämningar:

DOMINANCE

INFLUENCE

STEADINESS

CONSCIENTIOUSNESS

DISC-teorin 

Dr. Marston beskriver att människor lär sig, och väljer attityd och beteende, i förhållande till den miljö eller omgivning de verkar i. De kan vara huvudsakligen aktiva eller återhållsamma i sitt beteende beroende på hur de upplever sin omgivning.

Vi människor kan visserligen anta samtliga dimensioner vid olika tidpunkter, men över tid tenderar vi ändå att särskilt framhäva vissa beteendeformer, s.k. grundbeteenden, och lägga mindre vikt vid andra. Detta mönster ansågs ursprungligen vara baserat både på medfödda egenskaper och på inlärda handlingsmönster. Vi har alltså inte bara en viss genetisk förprogrammering, och en förmåga att lära oss vissa beteenden, utan vi är även känsliga för hur vi påverkar andra och vad de tycker om oss och vårt sätt att agera i olika situationer.

Dr. Marston hävdar att människor utvecklar och lär sig olika handlingsmönster, att människor har olika egenskaper, och att detta påverkar hur de hanterar olika arbetssituationer.

Det kan vara rimligt att anta att vi, även om vi kan uppvisa alla dessa fyra beteendemönster vid en eller annan tidpunkt, utvecklar en livsstil som särskilt framhäver vissa beteendeformer men lägger mindre vikt vid andra.

Genom att använda dessa s.k. ytterlighetspunkter framträder fyra typiska samspel, eller beteendemönster, mellan personen i fråga och dess omgivning.

Omgivningen, eller miljön, beskrivs som antagonistisk (konkurrerande och fientlig) eller gynnsam (vänlig och tillmötesgående).

Vi hjälper dig gärna om du vill veta mera om PulsAnalys AB och våra produkter. Du är även varmt välkommen att bli kund hos oss.

DISC

Bli uppringd av oss!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen samt för statistik. Genom att fortsätta accepterar du att cookie används.
[wof_wheel id="6328"]