Vad är PulsAnalys?

Vad är PulsAnalys?
PulsAnalys är ett kommunikationsverktyg som visar beteendemönster baserat på DISC-teorin. Ett enkelt verktyg att använda på företag för att öka förståelsen för varandra i en arbetssituation. Verktyget visar likheter och olikheter på personers beteenden som leder till att vi tillsammans kan ta tillvara på varje persons olika styrkor. 
 
Att förstå varandra är svårt – att förstå varandra på jobbet är ännu svårare – med PulsAnalys blir du bättre på att förstå dig själv och andra människor. PulsAnalys bygger på DISC-teorin som har sina rötter i amerikanen William M. Marstons teorier, läs mer här.

 

Steg 1 – Grundutbildning DISC
För att själv kunna använda dig av verktyget går du vår grundutbildning. Du kan läsa mer om vår grundutbildning här. Vid användandet av verktyget lägger vi stor vikt vid själva återkopplingen, vilken vi fokuserar mycket på under utbildningen. Målet för dig som återkopplare är att utveckla personer och lyfta dem. Därigenom skapar du förståelse och gynnar en god kommunikation mellan medarbetare och chefer eller medarbetare och medarbetare. God och tydlig kommunikation är en av nycklarna till framgång och gynnar alla företag. Vi riktar oss i första hand till dig som arbetar inom HR, dig som är ledare, coach eller konsult samt rekryterare. Verktyget används vid rekrytering, ledarskapsutveckling, grupputveckling och teambuilding, personlig utveckling samt medarbetarsamtal och coachning.
 
Med PulsAnalys…
… ökar du förståelsen mellan chefer och medarbetare.
… skapar vi ett internt gemensamt språk.
… får du ett enkelt, tydligt och snabbt verktyg.
 
PulsAnalys mäter…
… grundbeteende (det sociala jaget).
… anpassning under press.
… anpassning i extern/arbetsmiljö.
Steg 2 – Certifiering
När du har gått vår grundutbildning ingår 10 st profiler att träna på inför certifieringen. Med dessa profiler tränar du på att själv göra återkopplingar enligt vårt återkopplingsschema och våra etiska regler. Då detta verktyg handlar om människor går det aldrig att förutsäga hur en person skall svara. Det är därför mycket viktigt att du tränar på att återkoppla. Validiteten är mycket hög men varje person måste själv avgöra hur mycket som stämmer med profilen.
 
När du klarat certifieringen har du kunskap att använda alla våra verktyg i systemet. Du är nu redo att skaffa ett abonnemang och komma igång.

 

Steg 3 – Abonnemang

Välj ett abonnemang som passar dig och ditt företag. Du går in under sidan ”Skaffa abonnemang” eller klicka här där du väljer vilken typ av företag som stämmer mest med ditt företag. Där väljer du också hur många användare ni är som skall använda systemet, alternativt hur många anställda ni är i ert företag. Detta är bara en prislista så har du ytterligare frågor hjälper vi dig mer än gärna. Klicka på telefonen i skärmens nederkant så hör vi av oss inom 24 timmar. Vår prislista bygger på att du som användare kan göra ett obegränsat antal profiler inom alla våra produkter.

Bli uppringd av oss!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen samt för statistik. Genom att fortsätta accepterar du att cookie används.
[wof_wheel id="6328"]