PulsAnalys DiSC – Mia Wernersson

Företaget

PulsAnalys är ett personprofilverktyg baserat på DiSC-teorin och PulsAnalys AB äger de internationella rättigheterna för systemet. PulsAnalys AB grundades i mitten på 1990-talet av Robert Mellin och är ett svenskt företag som även arbetar internationellt. I dag ägs och drivs företaget av Mia Wernersson. PulsAnalys AB finns representerat på flera platser i Sverige samt på Åland och i Kina. Vår målsättning är att i framtiden kunna arbeta med ytterligare länder. Just nu söker vi bl.a. samarbetspartners i Norge, Finland, Danmark, Estland och Polen.

PulsAnalys AB arbetar med att tillhandahålla analys- och mätverktyg för långsiktiga utvecklings- och förändringsarbeten inom ledarskap, organisation och mänskligt beteende.

Vi arbetar med kunder inom näringslivet och den offentliga sektorn. Vi samarbetar också med psykologer, beteendevetare och affärsutvecklare med lång erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbeten. Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av ledarskap inom olika branscher.

PulsAnalys AB arbetar med långsiktig och hållbar personlig utveckling. Vi ser detta som nyckeln till framgång. För att uppnå detta tillhandahåller vi flera olika analysverktyg som tillämpas beroende på de olika behov som finns.

PulsAnalys styrka är enkelhet, tydlighet och snabbhet.

Vår vision

Att med enkla verktyg öka förståelsen mellan medarbetare och chefer. Därigenom höjs motivationen och effektiviteten, vilket leder till ökade vinster.

Vår affärsidé

Att erbjuda företag ett analysverktyg av hög kvalitet, och till ett marknadsmässigt bra pris, för att förbättra sina resultat.