Teamprofil

Skapa högpresterande team med rätt kravprofil

teamprofil
Vad är en Teamprofil?

Teamprofilen används för att skapa högpresterande team. Med vår Teamprofil får du en tydlig bild av de personer som ingår i en arbetsgrupp. Teamprofilen ger en grund att utgå ifrån om du vill arbeta med teambuilding och teamutveckling. Detta DISC-verktyg ger en tydlig bild av teamets styrkor, men visar också den kravprofil som gemensamt tagits fram. Kravprofilen matchas mot de olika individernas Personprofiler.

Teamprofilen belyser vilka egenskaper teamet upplever som viktiga. Teamledaren får genom verktyget stöd i sitt ledarskap, sin kommunikation och sin feedback, men också vägledning i hur uppsatta mål skall nås.

Användningsområden för Teamprofilen?

Områden där Teamprofilen används på ett effektivt sätt är inom ledarskap, grupp- och teamutveckling, säljutveckling och kommunikation. För att du skall få veta mera om Teamprofilen anordnar vi regelbundet kurser där du lär dig att använda verktyget. Vi erbjuder även konsulter som hjälper dig och ditt företag att göra Teamprofiler, om du hellre föredrar det.

Teamprofil
utbildning DISC
Teamprofil
Hur går en Teamprofil till?
Först svarar var och en av deltagarna på hur deras bild av teamet ser ut
Därefter tas en gemensam bild fram av hur teamet bör se ut för att klara uppsatta mål och förväntningar
När denna bild är framtagen diskuteras huruvida styrkor, egenskaper och drivkrafter stämmer överens med dessa mål och förväntningar
Nu har man möjlighet att se hur de olika medlemmarnas Personprofiler motsvarar bilden
Slutligen jämförs den uppsatta kravprofilen med gruppens styrkor och eventuella utvecklings områden blir därigenom tydliga

Bli uppringd av oss!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen samt för statistik. Genom att fortsätta accepterar du att cookie används.
[wof_wheel id="6328"]