Grundutbildning DISC

NU ÄVEN ONLINE

Grundutbildning

Grundutbildning och certifiering är det första steget för att man skall kunna använda sig av verktygen inom PulsAnalys.

Under denna DISC-utbildning inriktar vi oss på att förmedla kunskaper om DISC-teorin och hur man utför återkopplingar. Vi går igenom bakgrund och tolkning av olika profiler samt ger exempel på olika användningsområden där PulsAnalys kan passa in.

DISC-utbildningens huvudsyfte under de två första dagarna är att deltagarna skall förstå DISC-teorin samt kunna utföra och återkoppla Personprofiler. Certifieringsdagen är belagd c:a 3–4 veckor efter de två första kursdagarna. Datum bestäms gemensamt av deltagarna. I kursen ingår 10 st. profiler att träna på inför certifieringen. Vi följer under hela kursen vårt speciellt framtagna återkopplingsschema samt våra grundliga etiska regler.

grundutbildning DISC
grundutbildning
Våra funktioner

Under DISC-utbildningen lär du dig att hantera alla funktioner inom PulsAnalys. Du lär dig skapa profiler och länkar, ta fram rapporter, skapa team- och rekryteringsprofiler samt att genomföra 360-profiler. Under kursen har du full tillgång till hela vårt webbaserade system och alla våra produkter.

Innan DISC-utbildningen översänder vi en länk där du själv får göra din personprofil. Profilen används som träning under kursen.

Utbildningsprogram  dag 1, kl. 09:00–16:00
 • Mål och syfte med kursen
 • Profiler och återkopplingar
 • PulsAnalys och DISC – de fyra faktorstaplarna
 • DISC-bakgrund – William Moulton Marston
 • Hur används PulsAnalys och inom vilka områden?
grundutbildning
grundutbildning DISC
Utbildningsprogram  dag 2, kl. 09:00–16:00
 • Repetition från dag 1
 • Genomgång av PulsAnalys-systemet
 • Ett övningskonto skapas där du själv kan skicka ut länkar och profiler
 • Fördjupning och praktiska övningar samt återkopplingar
 • Etiska regler
 • Förberedelser inför certifiering
Utbildningsprogram dag 3, kl. 09:00–16:00
 • Återkoppling av träningsprofiler
 • Genomgång av PulsAnalys AB:s övriga produkter
 • Certifieringsuppgifter
 • Certifiering

Pris: 9 900 SEK (exkl. moms)

Anmäl dig till kursen här.

Läs mer om våra produkter  här.

Läs mer om DISC-teorin här.

Diplom DISC

Bli uppringd av oss!