Grundutbildning DISC

NU ÄVEN ONLINE

Grundutbildning

Grundutbildning och certifiering är det första steget för att man skall kunna använda sig av verktygen inom PulsAnalys.

Under denna DISC-utbildning inriktar vi oss på att förmedla kunskaper om DISC-teorin och hur man utför återkopplingar. Vi går igenom bakgrund och tolkning av olika profiler samt ger exempel på olika användningsområden där PulsAnalys kan passa in.

DISC-utbildningens huvudsyfte under de två första dagarna är att deltagarna skall förstå DISC-teorin samt kunna utföra och återkoppla Personprofiler. Certifieringsdagen är belagd c:a 3–4 veckor efter de två första kursdagarna. Datum bestäms gemensamt av deltagarna. I kursen ingår 10 st. profiler att träna på inför certifieringen. Vi följer under hela kursen vårt speciellt framtagna återkopplingsschema samt våra grundliga etiska regler.

grundutbildning DISC
Våra funktioner

Under DISC-utbildningen lär du dig att hantera alla funktioner inom PulsAnalys. Du lär dig skapa profiler och länkar, ta fram rapporter, skapa team- och rekryteringsprofiler samt att genomföra 360-profiler. Under kursen har du full tillgång till hela vårt webbaserade system och alla våra produkter.

Innan DISC-utbildningen översänder vi en länk där du själv får göra din personprofil. Profilen används som träning under kursen.

Utbildningsprogram  dag 1, kl. 09:00–16:00
 • Mål och syfte med kursen
 • Profiler och återkopplingar
 • PulsAnalys och DISC – de fyra faktorstaplarna
 • DISC-bakgrund – William Moulton Marston
 • Hur används PulsAnalys och inom vilka områden?
grundutbildning DISC
Utbildningsprogram  dag 2, kl. 09:00–16:00
 • Repetition från dag 1
 • Genomgång av PulsAnalys-systemet
 • Ett övningskonto skapas där du själv kan skicka ut länkar och profiler
 • Fördjupning och praktiska övningar samt återkopplingar
 • Etiska regler
 • Förberedelser inför certifiering
Utbildningsprogram dag 3, kl. 09:00–16:00
 • Återkoppling av träningsprofiler
 • Genomgång av PulsAnalys AB:s övriga produkter
 • Certifieringsuppgifter
 • Certifiering

Pris: 9 900 SEK (exkl. moms)

Anmäl dig till kursen här.

Läs mer om våra produkter  här.

Läs mer om DISC-teorin här.

Diplom DISC

Bli uppringd av oss!