Personprofil

En DISC-analys som synliggör dina personliga egenskaper och drivkrafter

Vad är en Personprofil?

Med Personprofilen mäter vi en persons beteende. Styrkan hos denna DISC-analys ligger i hur träffsäkert den synliggör hur en person prioriterar i olika situationer. Genom denna process framträder i vilka roller personen är som mest bekväm och därmed kommer passa och trivas bäst. Personprofilen kan bland annat användas för personlig utveckling, utvecklingssamtal eller i en coachingsituation. Personprofilen ligger också till grund för de övriga DISC-analyser som ingår i PulsAnalys AB:s produktutbud.

Vår DISC-analys mäter tre saker. Dels var vi trivs som allra bäst, ”vårt sociala jag”, dels hur vi anpassar oss i en arbetssituation och slutligen hur vi anpassar oss i en pressad situation.

Användningsområden för Personprofilen?

Områden där Personprofilen används på ett effektivt sätt är inom personlig utveckling, ledarskap, kommunikation, grupp- och teamutveckling, psykosocial arbetsmiljö, säljutveckling och utvecklingssamtal. För att du skall få veta mera om Personprofilen anordnar vi regelbundet kurser där du lär dig att använda verktyget. Vi erbjuder även konsulter som hjälper dig och ditt företag att göra Personprofiler, om du hellre föredrar det.

personprofil
personprofil
Hur går en Personprofil till?
Du svarar på 25 olika påståenden
Formuläret finns på 15 olika språk
Profilen tar ca 10–12 minuter att genomföra
Frågorna besvaras enligt spontanmetoden
Svaren är tvingande
Vi använder ett helt neutralt språk och det finns inga bra eller dåliga profiler
Skattningen utmynnar i en graf som visar hur individen ser sig själv

Bli uppringd av oss!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen samt för statistik. Genom att fortsätta accepterar du att cookie används.
[wof_wheel id="6328"]