Pulsanalys AB Integritetspolicy  

Vi på Pulsanalys AB är måna om att vara transparenta och upplevas som ett bolag som vill hjälpa våra användare och kunder, likväl som vi vill handskas med person- och företagsuppgifter på ett medvetet sätt. Här berättar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter och cookies på vår webbplats, samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig, som besökare.

Personuppgiftsansvarig

Pulsanalys AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats. Personuppgiftsansvarig ser till att du som besökare:

  • Är medveten om varför och hur vi samlar in dina personuppgifter.
  • Kan göra aktiva val att godkänna eller neka till behandling och lagring av dina personuppgifter (vi behandlar inte dina personuppgifter utan ditt godkännande).
  • Kan uppdatera dina uppgifter.
  • Kan bli glömd ur systemet och att informationen vi behandlar om dig raderas.
  • Kan få alla personuppgifter vi lagrar om dig utlämnade till dig.
  • Kan begära att vi exporterar dina personuppgifter vid, exempelvis, byte av leverantör.
  • Har dina personuppgifter i säkert förvar hos oss. Vi lämnar inte ut dem till tredje part utan att du informeras och uttryckligen godkänner hur och varför detta sker.

Personuppgifter och cookies

Till personuppgifter räknas allt som kan identifiera dig personligen; namn, adress, personnummer, e-mail osv. Vid sidan av personuppgifter finns även Cookies. Cookies är små filer som skickas till din dator via webbläsaren (om du inte stängt av cookies) när du besöker en webbplats. Deras funktion är att samla information hur en besökare använder en webbplats, ofta för att kunna erbjuda anpassat innehåll. Cookies är lite speciella då Datainspektionen (som basar över Dataskyddslagen i Sverige) inte beslutat om de räknas till personuppgifter eller ej. Viktigt att förstå: våra cookies är till för att antingen eller i kombination med varandra:

  • Förbättra din besöksupplevelse på vår webbplats
  • Samla in trafikdata som rör surfbeteende, detta är också till för att vi ska kunna dra slutsatser om vad vi kan göra för att förbättra webbupplevelsen

Även om cookies inte juridiskt sett innefattas av Dataskyddslagen om personuppgifter så anser vi att de är så viktiga för din integritet att vi behandlar dem så. Och det är viktigt att vi får lagra dem åt dig! Läs mer nedan om varför.

Varför lagrar Pulsanalys AB dina personuppgifter & cookies?

Hela tanken med Pulsanalys AB:s webbplats är att leverera en så bra upplevelse som möjligt för våra besökare. Vi värdesätter enkelhet, ett intuitivt gränssnitt och att du som användare snabbt och enkelt förstår och kan dra nytta av vår webbplats och dess funktioner. Vårt syfte är alltid att ge så hög användarnytta till dig som möjligt!

Hur länge lagrar vi cookies?

Vi lagrar cookies endast under så lång tid som det behövs för ändamålet, men som längst i tre år efter det att du senast besökte webbplatsen.

För dig som gör profiler

När du genomför en profil på PulsAnalys AB så lagras vissa personuppgifter. Det rör sig normalt om ditt för- och efternamn och en koppling till den e-postadress du uppgivit. Syftet med detta är att kunna skapa en säker och pålitlig miljö för dig som användare samt generera ett så pålitligt och korrekt analysresultat som möjligt. Vi kan komma att behöva kontakta dig personligen i ärenden rörande din profil och därtill hörande rapporter.

För dig som har företagskonto

När du skapar ett konto på PulsAnalys AB så lagras vissa personuppgifter. Det rör sig normalt om för- och efternamn, företagsuppgifter såsom organisationsnummer och en koppling till den e-postadress du uppgivit. Syftet med detta är att kunna skapa en säker och pålitlig administrationsmiljö för dig som användare samt generera ett så pålitligt och korrekt analysresultat som möjligt. Vi behöver också kunna kontakta dig personligen i ärenden rörande ditt konto och därtill hörande support. Dessa uppgifter visas aldrig för någon annan än dig själv som inloggad användare.

För företagsanvändare lagrar vi personuppgifter då varje företagskonto är knutet till en eller flera personanvändare.

Att ge/dra tillbaka medgivande

Vi börjar bara behandla dina personuppgifter och cookies efter att du godkänt hanteringen, samt syftet bakom hanteringen.

Du förhindrar vidare lagring av cookies samt radering av redan lagrade cookies via din webbläsare. Tillvägagångssättet varierar beroende på webbläsare så vi hänvisar dig till din webbläsares hjälpavsnitt för att hitta rätt väg.

För att skapa ett konto på Pulsanalys AB behöver du bli medlem. Vill du dra tillbaka detta medlemskap och få hela ditt konto raderat ber vi dig maila: support@pulsanalys.se.

Att uppdatera sina uppgifter

För att uppdatera dina personuppgifter gör du det antingen i ditt användarkonto på Pulsanalys AB (som inloggad) eller genom att maila oss på support@pulsanalys.se.

Att bli glömd

För att få dina uppgifter raderade ur våra system och register anmäler du det till oss på support@pulsanalys.se.

Att få dina uppgifter utlämnade och/eller exporterade

Vi lämnar ej vidare dina uppgifter till annan part. Om du vill få de uppgifter vi lagrar om dig skickade till din mail kontaktar du oss på support@pulsanalys.se så ordnar vi det.

Kontakta oss

Om du har några som helst funderingar kring hur och varför vi hanterar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss direkt: support@pulsanalys.se.

Bli uppringd av oss!

[wof_wheel id="6328"]