Grundutbildning DISC

Online

19-20 November, 2024

Kl. 09:00 - 16:00

Denna grundutbildning hålls 2024-11-19 – 2024-11-20 med certifiering i november.

Grundutbildning och certifiering är det första som krävs för att man fullt ut skall kunna använda sig av verktygen inom PulsAnalys. Denna utbildning passar för chefer, ledare, HR-arbetare, rekryterare, coacher eller konsulter.

Grundutbildningens huvudsyfte är att deltagarna skall förstå DISC-teorin samt kunna utföra och återkoppla s.k. Personprofil. I kursen ingår 10 st. profiler att träna på inför certifieringen. Med Personprofil mäter vi tre saker. Dels en persons ”sociala jag”, dels hur personen i fråga anpassar sig i en arbetssituation och slutligen hur personen anpassar sig i en pressad situation. Vi mäter också vad som motiverar och vad som inte motiverar en person.

Utbildningsprogram

Nedan följer ett kort urval av alla punkter och ämnen som kommer att tas upp och diskuteras under kursen:

  • Mål och syfte med kursen
  • DISC-bakgrund – William Moulton Marston
  • PulsAnalys och DISC – de fyra faktorstaplarna
  • Hur används PulsAnalys och inom vilka områden?
  • Etiska regler
  • Profiler och återkopplingar

Utbildningsledare

Mia Wernersson är ägare och VD för PulsAnalys AB och har lång erfarenhet med inriktning på sälj och marknad. Hon arbetar också med affärsutveckling, coaching, ledarskap och säljträning. Mia är mycket aktiv som kursledare och föredragshållare inom DISC.

OBS! Anmälan är bindande. Fakturering sker i förskott.

14 900 SEK exkl. moms.

Online

19-20 November, 2024

Mia Wernersson

070-676 23 75

360

Bli uppringd av oss!

[wof_wheel id="6328"]