Team DiSC

Team Profil Index (TPI)

Skapa högpresterande team med rätt kravprofil

Med TPI får du en tydlig bild av de personer som ingår i ett team. Analysen ger en grund att utgå från om du vill arbeta med grupp- och teamutveckling. Med vår TPI utformar deltagarna en kravprofil som beskriver hur de vill att teamet skall se ut. Kravprofilen åskådliggörs i en tydlig graf mot vilken man sedan kan jämföra de olika individernas egna personprofiler (PPI:er).

TPI används för att skapa högpresterande team. Alltifrån styrelser, ledningsgrupper, säljteam m.m. Verktyget ger en tydlig bild av teamets styrkor, men visar också den kravprofil som gemensamt tagits fram. Kravprofilen matchas mot de olika individernas personprofiler (PPI:er). TPI belyser vilka egenskaper teamet upplever som viktiga. Med verktyget får teamledaren en tydlig överblick över sitt team. Teamledaren får genom verktyget stöd i sitt ledarskap, sin kommunikation och sin feedback, men också vägledning i hur uppsatta mål skall nås.

TPI kan göras på grupper som styrelser, ledningsgrupper, säljteam m.m. Det används av chefer, ledare, projektledare, rekryterare, HR-arbetare, coacher och konsulter.

Användningsområden för TPI

  • Grupp- och teamutveckling
  • Organisationsutveckling
  • Chefsutveckling
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Hur går TPI till?

  • Först svarar var och en av deltagarna på hur deras bild av teamet ser ut
  • Därefter tas en gemensam bild fram av hur teamet bör se ut för att klara uppsatta mål och förväntningar
  • När denna bild är framtagen diskuteras huruvida styrkor, egenskaper och drivkrafter stämmer överens med dessa mål och förväntningar
  • Nu har man möjlighet att se hur de olika teammedlemmarnas PPI:er motsvarar bilden
  • Slutligen jämförs den uppsatta kravprofilen med gruppens styrkor och eventuella utvecklingsområden blir därigenom tydliga
Graf DiSC TPI (SV)

Områden där TPI används på ett effektivt sätt är inom ledarskap, grupp- och teamutveckling, säljutveckling och kommunikation. För att du skall få veta mera om TPI anordnar vi regelbundet kurser där du lär dig att använda verktyget. Vi erbjuder även konsulter som hjälper dig och ditt företag att göra TPI, om du hellre föredrar det.

Läs mer om vår teambuilding, PulsTeam genom att klicka här.
Läs mer om DiSC-teorin genom att klicka här.