Certifiering DiSC

Person Profil Index (PPI)

Synliggör dina personliga egenskaper och drivkrafter

Med PPI mäter vi en persons beteende. Styrkan i PPI ligger i hur träffsäkert det synliggör hur en person prioriterar i olika situationer. Genom denna process framträder i vilka roller personen är som mest bekväm och därmed kommer passa och trivas bäst i. PPI kan bland annat användas för personlig utveckling, utvecklingssamtal eller i en coachingsituation. PPI ligger också till grund för de övriga verktyg som ingår i PulsAnalys AB:s produktutbud.

Med PPI mäter vi tre saker. Dels var vi trivs som allra bäst, ”vårt sociala jag”, dels hur vi anpassar oss i en arbetssituation och slutligen hur vi anpassar oss i en pressad situation. Resultatet visas i en tydlig graf ur vilken man enkelt kan utläsa och utvärdera de tre olika situationerna. Vid användning av PPI görs en personlig återkoppling av en certifierad Puls-användare där individen i fråga får en presentation av grafen samt en personlig text. Texten är uppbyggd med rubriker som personlighet, värdegrund, kommunikationsstil, söker/önskar, behov och beskrivande ord. Validiteten hos DiSC beräknas ligga på 87,2 procents igenkänning.

PPI är ett verktyg ämnat att synliggöra varje individs personliga egenskaper och drivkrafter. Det används av chefer, ledare, projektledare, rekryterare, HR-arbetare, coacher och konsulter.

Användningsområden för PPI

 • Personlig utveckling
 • Coaching och karriärutveckling
 • Utvecklingssamtal
 • Chefsutveckling
 • Ökad kundservice
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Personligt brev till CV
 • Förbättrad kommunikation
 • Stresshantering

Hur går PPI till?

 • Du svarar på 25 olika påståenden
 • Profilen tar ca 10–12 minuter att genomföra
 • Frågorna besvaras enligt spontanmetoden
 • Svaren är tvingande
 • Vi använder ett helt neutralt språk och det finns inga bra eller dåliga profiler
 • Skattningen utmynnar i en graf som visar hur individen ser sig själv
Graf DiSC PPI (SV)

Områden där PPI används på ett effektivt sätt är inom personlig utveckling, ledarskap, kommunikation, grupp- och teamutveckling, psykosocial arbetsmiljö, säljutveckling och utvecklingssamtal. För att du skall få veta mera om PPI anordnar vi regelbundet kurser där du lär dig att använda verktyget. Vi erbjuder även konsulter som hjälper dig och ditt företag att göra PPI, om du hellre föredrar det.

Läs mer om vår grundutbildning, PulsCertifiering, genom att klicka här.
Läs mer om DiSC-teorin genom att klicka här.