Rekrytering DiSC

Jobb Profil Index (JPI)

Ett rekryteringsverktyg som verkligen hjälper

Att sätta en kravprofil med hårda värden är oftast enkelt, men att skapa en profil där en persons beteenden är i fokus, och att dessa dessutom stämmer med företagets värdegrund, är mycket svårare. Vårt JPI hjälper till att skapa en gemensam bild av den yrkesroll som skall tillsättas. Genom analysen skapas en kravprofil med de mjuka värden som är viktiga för sammanhanget. Profilen åskådliggörs i en tydlig graf mot vilken man sedan kan matcha de olika kandidaternas personprofiler (PPI:er).

JPI används för att skapa mjuka kravprofiler för den yrkesroll som skall tillsättas. Dessa kravprofiler bör också stämma överens med företagets värdegrund. Genom processen framträder en gemensam bild av vad företaget söker för beteenden hos en kandidat. Resultatet matchas sedan mot de olika individernas personprofiler (PPI:er). Verktyget belyser i en graf vilka egenskaper en viss kandidat har i jämförelse med den önskade profilen. Med JPI som verktyg skapas en tydlig bild av den yrkesroll som skall tillsättas. Den som ansvarar för rekryteringen får därigenom stöd i form av en kravprofil som flera personer tillsammans arbetat fram.

JPI är ett rekryteringsverktyg som hjälper företag att, på ett enkelt och effektivt sätt, rekrytera rätt. Det används av chefer, ledare, projektledare, rekryterare, HR-arbetare, coacher och konsulter.

Användningsområden för JPI

 • Rekrytering
 • Personalutbildning
 • Skapa profiler för olika yrkesroller
 • JPI som grund för platsannonser
 • Omplacering
 • Personlig utveckling

Hur går JPI till?

 • Först svarar var och en som skall arbeta med personen på hur deras bild av rollen ser ut
 • Därefter tas en gemensam bild fram av hur rollen bör se ut för att klara uppsatta mål och förväntningar
 • När denna bild är framtagen diskuteras huruvida styrkor, egenskaper och drivkrafter stämmer överens med dessa mål och förväntningar
 • Nu har man möjlighet att se hur de olika kandidaternas PPI:er motsvarar bilden
 • Slutligen jämförs den uppsatta kravprofilen med kandidaternas styrkor och eventuella utvecklingsområden blir därigenom tydliga
Graf DiSC JPI (SV)

Områden där JPI används på ett effektivt sätt är inom rekrytering, personalutbildning, omplacering och personlig utveckling. För att du skall få veta mera om JPI anordnar vi regelbundet kurser där du lär dig att använda verktyget. Vi erbjuder även konsulter som hjälper dig och ditt företag att göra JPI, om du hellre föredrar det.

Läs mer om vår rekryteringsutbildning, PulsRekrytering, genom att klicka här.
Läs mer om DiSC-teorin genom att klicka här.