360 DiSC

360 Person Index (360PI)

Skapa insikt genom att ge varandra återkoppling

Med 360PI mäter vi hur andra uppfattar en persons beteende. Det är en analys där individer skattar varandra. 360PI används som underlag för samarbetsutveckling mellan chef och medarbetare, mellan medarbetare och medarbetare o.s.v. Analysen är ett mycket effektivt verktyg för att förbättra kommunikation och samarbete mellan individer på en arbetsplats.

360PI används av chefer, ledare, projektledare, rekryterare, HR-arbetare, coacher och konsulter.

Användningsområden för 360PI

 • Personlig utveckling
 • Grupp- och teamutveckling
 • Organisationsutveckling
 • Coaching och karriärutveckling
 • Chefsutveckling
 • Ökad kundservice
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Hur går 360PI till?

 • När man gör 360PI börjar man alltid med att individenen i fråga får göra sin egen personprofil (PPI) för att skatta sig själv
 • En motsvarande skattning, 360PI, görs sedan av ett antal bedömare som t.ex. överordnade, kollegor, underställda o.s.v.
 • De olika skattningarna resulterar sedan i en graf som visar skillnaden mellan hur individen ser sig själv och hur andra uppfattar honom/henne
 • 360PI är ett effektivt verktyg för feedback och används som underlag för personlig utveckling, planering och coaching
 • Metoden kan vara ett komplement till utvecklingssamtal
Graf DiSC 360PI (SV)

Områden där 360PI används på ett effektivt sätt är inom ledarskap, kommunikation, grupp- och teamutveckling, säljutveckling och utvecklingssamtal. För att du skall få veta mera om 360PI anordnar vi regelbundet kurser där du lär dig att använda verktyget. Vi erbjuder även konsulter som hjälper dig och ditt företag att göra 360PI, om du hellre föredrar det.

Läs mer om vår återkopplingsutbildning, Puls360, genom att klicka här.
Läs mer om DiSC-teorin genom att klicka här.