gul grön röd blå

Vilken är din starkaste personlighetsfärg?

Vi är inte omgivna av idioter – vi omges av personer med olika beteenden

Vill du veta mer om vilken färg du är och hur du bemöter andra personer?

Detta är en fördjupningskurs under en dag för dig som vill ha personlig utveckling och kompetensutveckling för att få hjälp att förstå dig själv och framförallt förstå andra bättre. Kommunikation är det svåraste som finns, så hur gör vi för att förstå varandra bättre på arbetet?

Den här dagen går vi igenom grunderna inom DiSC-teorin, hur de olika färgerna förhåller sig till varandra och hur de påverkar varandra. Vi diskuterar vilka styrkor och svagheter det finns med de olika färgerna och hur de kommunicerar och interagerar. Färgerna avspeglar vilken beteendestil en person har. Vi tittar på vad som motiverar och driver de olika färgerna och vad som, å andra sidan, inte motiverar dem. Vi arbetar också med tempo inom de olika färgerna och hur vi förhåller oss till det.

Under kursen för vi en diskussion kring hur man kan se vilken färg en person har och vilka frågor man kan ställa. Vi går också igenom hur färgerna avspeglas i en persons kroppsspråk. Vi vänder oss till dig som söker utveckling för din egen framgång samt utveckling i arbetslivet i stort.

Innan utbildningen översänder vi en länk där du själv får göra din personprofil. Denna går vi sedan igenom gemensamt under utbildningen och du får nya och helt unika insikter om dig själv.

Målgrupp

Personlig utveckling, team, organisationer, ledare, chefer och ledningsgrupper.

Utbildningsprogram, 09.00–16.00

 • Presentation av deltagarna och frukost
 • Mål och syfte med kursen
 • DiSC Bakgrund – William Moulton Marston
 • PulsAnalys och DiSC – de fyra färgerna
 • Lunch
 • Hur kan jag och min omgivning utvecklas med PulsAnalys?
 • Eftermiddagsfika
 • Fördjupning och praktiska övningar

Pris: 4.999 SEK

Vad ingår i kursavgiften?

 • Frukost
 • Lunch och fika
 • Utbildningsmaterial – matris över hur du förhåller dig till andra
 • En Person Profil Index (PPI)
 • Diplom

Vill du dessutom ha en personlig återkoppling under 60 minuter efter kursen erbjuder vi dig detta för en extrakostnad om endast 1.500 SEK. Denna kan genomföras via telefon eller ett personligt möte.

För kompetensutveckling, ansök eller fråga din arbetsgivare.

Anmäl dig till kursen här.
Läs mer om DiSC-teorin genom att klicka här.