Team DiSC

PulsTeam (TPI)

Välkommen att delta i vår utbildning i att skapa högpresterande team. Kursen omfattar en heldag och syftar till att förmedla kunskaper och ge färdigheter så att du skall kunna arbeta med TPI som ett verktyg för grupp- och teamutveckling.

Under denna utbildning arbetar vi med Susan Wheelans teorier och forskning kring grupputveckling. Vi går igenom de olika faserna rörande grupptillhörighet.

Du lär dig att göra ett s.k. Team Profil Index (TPI). Hur du skapar länkar, hur du redovisar resultat och vilka olika steg du behöver ta för att skapa en kravprofil. Vi diskuterar också processen bakom de olika resultat som uppstår. Du får tips och idéer om olika övningar som du själv kan använda när du arbetar med grupper.

Kursen omfattar en heldag med målsättningen att ge deltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna arbeta med PulsAnalys som verktyg vid grupp- och teamutveckling.

Vi vänder oss till dig som arbetar som chef, ledare, HR-ansvaring, coach, konsult eller dig som arbetar med grupp- och teamutveckling i någon annan form.

Utbildningsprogram, 09.00–16.00

  • Mål och syfte med kursen
  • DiSC Bakgrund – William Moulton Marston
  • Genomgång av Susan Wheelans teorier kring grupputveckling
  • De olika teamrollerna
  • Tolkning av Team Profil Index (TPI)
  • Tips och förslag på hur du kan använda PulsAnalys i din organisation

Pris: 6.500 SEK

Anmäl dig till kursen här.
Läs mer om TPI genom att klicka här.
Läs mer om DiSC-teorin genom att klicka här.