Rekrytering DiSC

PulsRekrytering (JPI)

Välkommen att delta i vår utbildning för att lära dig mera om vårt verktyg Jobb Profil Index (JPI). Kursen omfattar en heldag och syftar till att förmedla kunskaper och ge färdigheter så att du skall kunna arbeta med JPI som ett rekryteringsverktyg.

Under denna utbildning arbetar vi med att skapa jobbprofiler. Dessa profiler hjälper till att skapa en gemensam bild av rollen som ert företag skall tillsätta. Profilerna sätter därigenom ord på de mjuka värden som skall anses meriterande. Verktyget hjälper också till att skapa profiler som stämmer överens med företagets värdegrund.

Du lär dig att göra ett s.k. Jobb Profil Index (JPI). Vi visar hur du skapar länkar, hur du redovisar resultat och vilka olika steg du behöver ta för att skapa en kravprofil. Vi diskuterar också processen bakom de olika resultat som uppstår.

Kursen omfattar en heldag med målsättningen att ge deltagarna de färdigheter som krävs för att kunna arbeta med PulsAnalys som verktyg vid rekrytering.

Vi vänder oss till dig som arbetar som chef, ledare, HR-ansvarig, coach, konsult eller rekryterare.

Utbildningsprogram, 09.00–16.00

  • Mål och syfte med kursen
  • DiSC-bakgrund – William Moulton Marston
  • Genomgång av Jobb Profil Index (JPI)
  • Demonstration av hur du kan använda JPI för att skapa en jobbannons
  • Tolkning och matchning mot kandidater
  • Tips och förslag på hur du kan använda PulsAnalys i din organisation

Pris: 6.500 SEK

Anmäl dig till kursen här.
Läs mer om JPI genom att klicka här.
Läs mer om DiSC-teorin genom att klicka här.