Certifiering DiSC

PulsCertifiering (PPI)

Grundutbildning och certifiering är det första som krävs för att man fullt ut skall kunna använda sig av verktygen inom PulsAnalys. Denna utbildning passar för chefer, ledare, HR-arbetare, rekryterare, coacher eller konsulter.

Under denna utbildning inriktar vi oss i första hand på att förmedla kunskaper om DiSC-teorin och hur man utför återkopplingar. Vi går igenom bakgrund och tolkning av olika profiler samt ger exempel på olika användningsområden där du kan använda PulsAnalys i ditt företag.

Grundutbildningens huvudsyfte är att deltagarna skall förstå DiSC-teorin samt kunna utföra och återkoppla s.k. Person Profil Index (PPI). I kursen ingår 10 st. profiler att träna på inför certifieringen. Med PPI mäter vi tre saker. Dels en persons ”sociala jag”, dels hur personen i fråga anpassar sig i en arbetssituation och slutligen hur personen anpassar sig i en pressad situation. Vi mäter också vad som motiverar och vad som inte motiverar en person.

Under utbildningen lär du dig att hantera alla funktioner inom PulsAnalys. Du lär dig skapa profiler och länkar, ta fram rapporter, skapa team- och jobbprofiler samt utföra 360PI. Under kursen har du full tillgång till hela systemet och alla våra produkter.

Innan utbildningen översänder vi en länk där du själv får göra din personprofil. Efter detta ger vi dig en personlig återkoppling som grund inför själva utbildningen.

Utbildningsprogram dag 1, 09.00–16.00

 • Mål och syfte med kursen
 • DiSC-bakgrund – William Moulton Marston
 • PulsAnalys och DiSC – de fyra faktorstaplarna
 • Hur används PulsAnalys och inom vilka områden?
 • Profiler och återkopplingar

Utbildningsprogram dag 2, 09.00–16.00

 • Repetition från dag 1
 • Fördjupning och praktiska övningar samt återkopplingar
 • Genomgång av PulsAnalys-systemet
 • Etiska regler
 • Ett övningskonto skapas där du själv kan skicka ut länkar och profiler
 • Förberedelser inför certifiering

Utbildningsprogram dag 3, 09.00–16.00

 • Återkoppling av träningsprofiler
 • Certifieringsuppgifter
 • Genomgång av TPI, JPI och 360PI
 • Certifiering

Pris: 9.900 SEK

För dig som är certifierad eller vill bli certifierad erbjuder vi träffar två till tre gånger per år med lämpligt innehåll, som exempelvis:

 • Presentation av nyheter
 • Repetition
 • Svårtolkade profiler
 • Erfarenhetsutbyte och egna frågor
 • Fördjupning, praktiska övningar och återkopplingar

PulsAnalys AB erbjuder även företagsanpassade utbildningar. Om ni är flera än tre personer som skall certifieras kan vi hjälpa er med följande:

 • Vi skräddarsyr utbildningen efter just ert företags behov
 • Vi erbjuder er ett reducerat pris
 • Vi kan hålla utbildningen i era lokaler

Anmäl dig till kursen här.
Läs mer om PPI genom att klicka här.
Läs mer om DiSC-teorin genom att klicka här.