360 DiSC

Puls360 (360PI)

Är du chef, ledare, HR-arbetare, coach eller konsult är detta ett utmärkt verktyg för dig att arbeta med. 360PI är ett enkelt och effektivt verktyg att använda vid personlig utveckling, grupp- och teamutveckling, feedback eller vid coaching.

För att använda dig av detta verktyg vill vi att du är certifierad inom PulsAnalys.

360PI ger dig en graf som visar hur du uppfattar dig själv, men också hur andra ser på dig. Om du är utbildad kan du på ett enkelt och effektivt sätt tolka denna graf och uppfatta de likheter och olikheter som eventuellt uppstår.

Kursen omfattar en heldag och syftar till att bredda och fördjupa nuvarande kunskaper och färdigheter kring PulsAnalys Person Profil Index (PPI) och 360 Person Index (360PI). Du lär dig att använda dessa båda verktyg vid utvecklingsinsatser av olika slag.

Självinsikt och medvetenhet är i fokus. Hur ser du på dig själv? Hur uppfattas du av dina medarbetare och chefer? Hur hanterar du och arbetar med detta verktyg på ett utvecklande sätt?

Utbildningsprogram, 09.00–16.00

  • Mål och syfte med kursen
  • DiSC Bakgrund – 360PI
  • Hur tolkar jag grafen och hur ser andra på mig?
  • När, hur och inom vilka områden används PulsAnalys 360PI?
  • Profiler och återkopplingar

Pris: 6.500 SEK

Anmäl dig till kursen här.
Läs mer om 360PI genom att klicka här.
Läs mer om DiSC-teorin genom att klicka här.