Våra personligheter kan delas upp i färger.

 
Varje färg representerar vissa bestämda karaktärsdrag och det är viktigt att du förstår dessa. Detta kommer inte bara att hjälpa dig att förstå en person bättre på ett psykologiskt plan, utan det kommer också att hjälpa dig att interagera med personen i fråga. Om du vet hur du skall kunna få ut det bästa av en person kommer du att uppleva mycket positiva resultat och, ännu bättre, om du dessutom vet vilken färg du själv tillhör kommer du att kunna vägleda människor om hur de får ut det bästa av dig, vad du tycker om och inte tycker om, dina styrkor och dina eventuella svagheter.
 

Personliga karaktärsdrag

De är starka ledare, snabbtänkta, risktagande, målmedvetna, drivande, viljestarka, inte så tålmodiga, uppenbart energiska, formella, öppet tävlingsinriktade och rationella. Du kan säkert känna igen många av de röda egenskaperna hos flera ledarpersonligheter då de gärna tar rodret, tvingas vara snabbtänkta, tar risker och är målmedvetna och självsäkra.
 

Saker röda personligheter inte gillar

Svamla inte för, kom ihåg, dessa personligheter är inte så tålmodiga och, vad du än gör, uttryck dig inte vagt eller pladdra på för mycket. De värderar sin tid högt så, igen, slösa inte på den. Bli inte för personlig med en röd personlighet då den av naturen är affärsmässig och professionell. Glid inte från ämnet, dessa personligheter är mycket fokuserade i sitt tänkande. Ställ inte heller irrelevanta frågor, de blir otåliga och det passar inte in i deras vanligen så rationella tankemönster. Slutligen, försök inte att ta kontrollen, röda personligheter är naturliga ledare och vill känna att det är de som har kontrollen.
 

Hur man interagerar med en röd personlighet

Kom till saken snabbt. När du interagerar med en röd personlighet bör du vara kortfattad och tydlig, ge personen fakta men undvik att bli alltför detaljerad. Tala med dem om resultat och utfall, de behöver veta detta för att kunna fatta snabba beslut. Använd deras tid effektivt, de är kvicktänkta och tenderar att röra sig snabbt mellan olika tankegångar. De är jättebra att bolla idéer med men var säker på din sak när du pratar med en röd personlighet.
 

Personliga karaktärsdrag

Gula personligheter är festens medelpunkt. De är sällskapliga, uttrycksfulla, mycket fantasifulla och entusiastiska. Gula personligheter är väldigt informella, optimistiska och livfulla. Deras fantasi kan ibland springa iväg då de är mycket snabbtänkta. Dessa personer är väldigt relationsinriktade och är visionära med hög energinivå.
 

Saker gula personligheter inte gillar

Gula personligheter tycker inte om när du undertrycker deras åsikter eller när du går in på alltför invecklade detaljer. De är sociala varelser och tycker inte om situationer där du blir alltför opersonlig, affärsmässig eller målinriktad. Du måste på ett snyggt sätt väva in detta i konversationen. Försök aldrig att hämma en gul personlighets kreativitet eller framstå som distanserad eller oengagerad.
 

Hur man interagerar med en gul personlighet

Nyckeln till att interagera med en gul personlighet är att socialisera innan du börjar prata affärer. För att komma på god fot med dem, prata om alternativ och andra människor. Var entusiastisk och energisk när du presenterar dina idéer och leverera dem så snabbt som möjligt. Erbjud dina tjänster och, mycket viktigt, använd humor för att bekräfta personen och visa dig sällskaplig.
 

Personliga karaktärsdrag

Lugn, avslappnad, avspänd och tålmodig beskriver mycket väl karaktärsdragen hos en grön personlighet. De är lätta att komma överens med och är väldigt informella i sitt förhållningssätt. Dessa personer är sociala och fokuserar på relationer, vilket i vissa fall kan tolkas som känslosamhet. De är mycket eftertänksamma och demokratiska. Gröna personligheter är också mycket förstående och trevliga. De säger ja men menar nej? Den gröna personen är den som håller tillbaks när den röda och gula personen spinner iväg för fort. De är även duktiga på att medla om konflikter uppstår.
 

Saker gröna personligheter inte gillar

Var inte påträngande eller ställ dem mot väggen. Gröna personligheter fullständigt avskyr detta. Försök heller inte att styra diskussionen eller skynda på saker och ting då dessa personer inte gillar när man fattar beslut åt dem. Var inte tvär, utan förklara utförligt och ställ inte orimliga krav. Gröna personer har också förmågan att se om du är oärlig så försök att inte vara det.
 

Hur man interagerar med en grön personlighet

Var vänlig och visa ett genuint intresse för personen. Småprata och lär känna varandra innan ni börjar diskutera affärer. Det är viktigt att utveckla ett förtroende först så var informell och absolut inte hotfull. Var emellertid uppmärksam på icke-verbala tecken på oro då, kom ihåg, personen kanske säger ja men menar nej. Detta går att avläsa i personens kroppsspråk. Om du skulle upptäcka något av dessa icke-verbala tecken, ta då reda på vad den gröna egentligen vill med hjälp av öppna frågor. Tillåt dem att själva väga för och emot.
 

Personliga karaktärsdrag

Blå personligheter är tänkare, analytiska av naturen, mycket detaljinriktade och formella. De kan framstå som distanserade men är egentligen bara behärskade i sin framtoning. Blå personligheter är systematiska, exakta och de lägger vikt vid detaljer. De vill ha var sak på sin plats och är mycket välorganiserade och bra på att möta deadlines. Dessa personer är noggranna med tider och kapabla att komma fram till egna slutsatser utan tidigare erfarenheter i bagaget. De tar dock god tid på sig att tänka efter och arbetar därför mycket långsammare än röda eller gula personligheter. Blå personligheter kan framstå som perfektionister på grund av sitt logiska, systematiska, exakta och behärskade sätt att möta problem och hitta lösningar. Den blå personen vill ha tillgång till alla fakta för att sedan, på ett logiskt sätt, komma fram till ett passande svar.
 

Saker blå personligheter inte gillar

Visa dig inte oorganiserad inför en blå person då dessa är väldigt ordentliga av sig. Försök att komma i tid, de är mycket punktliga. Var inte respektlös eller påträngande mot dem. Blå personer gillar inte oklarheter så se till att ha all information tillgänglig och var förberedd på att få många frågor. Använd inte rekommendationer eller överdrivna påståenden som argumentation då blå personer inte faller för sådant, de är mycket mera fakta- och sifferorienterade. Bli heller inte för känslosam gentemot en blå personlighet då dessa har mycket svårt att hantera sådant.
 

Hur man interagerar med en blå personlighet

Se till att vara väl förberedd när du har med blå personligheter att göra. Gå gärna in på detaljer då de gärna vill ha alla fakta på bordet. Var bokstavlig, specifik och logisk i ditt förhållningssätt. Att lyssna är viktigt för dessa personer så var uppmärksam då de uttrycker sig och sina frågor noggrant och genomtänkt. Ge den blå personligheten tid att svara eftersom de tar längre tid på sig att tänka efter. Var formell i ditt förhållningssätt då de är mycket professionella.
 

Vi har alla en blandning av dessa olika färger inom oss men en specifik färg kan sticka ut mer än de andra. Denna färg kallas för din dominanta färg och speglar din verkliga personlighet.