Eventnamn Datum Antal platser kvar
Inspirationsföreläsning – Karlstad 2018-11-15
PulsCertifiering – Stockholm (2018-11-21 – 2018-11-22) 2018-11-21
Inspirationsföreläsning – Uppsala 2018-12-06
PulsCertifiering – Stockholm (2018-12-11 – 2018-12-12) 2018-12-11
PulsCertifiering – Stockholm (2019-01-16 – 2019-01-17) 2019-01-16
Inspirationsföreläsning – Stockholm 2019-01-23
PulsTeam – Stockholm 2019-01-24
Inspirationsföreläsning – Lund 2019-01-31
PulsCertifiering – Stockholm (2019-02-12 – 2019-02-13) 2019-02-12
PulsRekrytering – Stockholm 2019-02-20
Inspirationsföreläsning – Jönköping 2019-02-21
PulsCertifiering – Karlstad (2019-03-07 – 2019-03-08) 2019-03-07
Inspirationsföreläsning – Helsingborg 2019-03-13
Puls360PI – Stockholm 2019-03-14
PulsCertifiering – Stockholm (2019-03-19 – 2019-03-20) 2019-03-19
Inspirationsföreläsning – Kalmar 2019-04-03
PulsCertifiering – Uppsala (2019-04-04 – 2019-04-05) 2019-04-04
Inspirationsföreläsning – Göteborg 2019-04-08
PulsCertifiering – Stockholm (2019-04-10 – 2019-04-11) 2019-04-10
PulsCertifiering – Jönköping (2019-05-07 – 2019-05-08) 2019-05-07
PulsCertifiering – Stockholm (2019-05-14 – 2019-05-15) 2019-05-14
Kundevent PulsAnalys AB – Stockholm 2019-05-23
PulsCertifiering – Helsingborg (2019-06-17 – 2019-06-18) 2019-06-17
PulsCertifiering – Stockholm (2019-06-26 – 2019-06-27) 2019-06-26
PulsCertifiering – Stockholm (2019-08-21 – 2019-08-22) 2019-08-21
PulsCertifiering – Kalmar (2019-08-27 – 2019-08-28) 2019-08-27
PulsCertifiering – Stockholm (2019-09-18 – 2019-09-19) 2019-09-18
PulsTeam – Stockholm 2019-09-26
PulsRekrytering – Stockholm 2019-10-17
PulsCertifiering – Stockholm (2019-10-23 – 2019-10-24) 2019-10-23
Kundevent PulsAnalys AB – Stockholm 2019-11-07
PulsCertifiering – Stockholm (2019-11-20 – 2019-11-21) 2019-11-20
Puls360PI – Stockholm 2019-11-28
PulsCertifiering – Stockholm (2019-12-10 – 2019-12-11) 2019-12-10