Eventnamn Datum Antal platser kvar
Utbildning – Nya PulsAnalys-systemet (eftermiddag kl. 13.00–16.00) 2018-08-14 9
Utbildning – Nya PulsAnalys-systemet (förmiddag kl. 09.00–12.00) 2018-08-14 10
PulsCertifiering – Stockholm (2018-08-22 – 2018-08-23) 2018-08-22 1
PulsCertifiering – Göteborg (2018-09-10 – 2018-09-11) 2018-09-10 5
PulsCertifiering – Stockholm (2018-09-19 – 2018-09-20) 2018-09-19 6
PulsCertifiering – Malmö (2018-09-24 – 2018-09-25) 2018-09-24 8
PulsTeam – Stockholm 2018-09-26 7
PulsRekrytering – Stockholm 2018-10-17 7
PulsCertifiering – Stockholm (2018-10-25 – 2018-10-26) 2018-10-25 6
Puls360PI – Stockholm 2018-11-14 7
PulsCertifiering – Stockholm (2018-11-21 – 2018-11-22) 2018-11-21 6
PulsCertifiering – Stockholm (2018-12-11 – 2018-12-12) 2018-12-11 6