Våra kurser

 

 1. Riskbruk i arbetslivet (en heldag)
 2. Chefs- och HR-rollen vid krävande samtal (en hel + en halvdag)
 3. Coachande förhållningssätt – för dig som chef (en hel + en halvdag)
 4. Ökad motivation, ansvar och utveckling (två heldagar)
 5. Arbetsmiljö för chefer och ledare på styrelsenivå (två heldagar)
 6. Praktiskt arbetsmiljöarbete, SAM-arbete (två + en heldag)

Mia Wernersson, VD med lång erfarenhet som både konsult och föreläsare. Är även utbildare inom PulsAnalys DiSC.

Jennie Persson är en extern konsult Frontit. Jennie är en “energispridande facilitator” som coachar i team- och veksamhetsutveckling genom interaktiv lärande kurser. Hon undervisar dessutom i ämnen som projektledning, hållbarhet, ledarskap och konflikthantering.

Peter Lövgren, med erfarenheter som ordförande i SEKO samt som föreståndare för behandlingshem för missbrukare.

1. Riskbruk i arbetslivet

Målgrupp

Chef, Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud

Riskbruk, skadligt bruk, beroendeproblem och utanförskap på arbetsplatsen kan vara ett komplext problem för chefer, arbetsmiljöombud och kollegor att lösa. Vi erbjuder en utbildningsdag där vi beskriver hur man kan agera med missbruksproblematiken när baskunskaper saknas.

Råd, tips och tankeställare kommer att presenteras kring hur man på bästa sätt kan få förståelse och hantera problemen.

 • Praktisk kunskap för vardaglig användning
 • Erfarna och inspirerande utbildningsledare
 • Utbildning i mindre grupper om 6–12 personer
 • Anpassat innehåll utifrån just era behov
 • Konsultativt stöd och uppföljning

Information

Kursen omfattar en heldag, kl. 08.30–16.30.
Kursen äger rum på The Park, Sveavägen 98, 113 50 Stockholm eller hos beställande företag.
Pris per deltagare är 3.500 kr + moms.
I kursen ingår alltid för- och eftermiddagskaffe, lunch, frukt och kursdokumentation.
Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er.

2. Chefs- och HR-rollen vid krävande samtal

lgrupp

Chefer

Vi diskuterar vad det är som gör ett samtal krävande och hur man kan förbereda sig på bästa sätt inför ett sådant. Vi tittar också på en samtalsmodell som kallas motiverande samtal (motivational interviewing, MI) och är en samtalsmetod som används inom rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser för båda parter. Som chef eller anställd inom HR förväntas du vara den som pratar med medarbetare och anställda när det uppstår problem och konflikter på arbetsplatsen. Det kan gälla allt från att någon missköter sin anställning till att någon har samarbetsproblem. Dagen innehåller både teori och diskussion.

 • Praktisk kunskap för vardaglig användning
 • Erfarna och inspirerande utbildningsledare
 • Utbildning i mindre grupper om 6–12 personer
 • Sammanställning av min personlighet – PulsAnalys DiSC, Person Profil Index (PPI) ingår
 • Anpassat innehåll utifrån just era behov
 • Konsultativt stöd och uppföljning

Information

Kursen omfattar en heldag, kl. 08.30–16.30, samt en halvdag, 08.30–12.30.
Kursen äger rum på The Park, Sveavägen 98, 113 50 Stockholm eller hos beställande företag.
Pris per deltagare är 5.250 kr + moms.
I kursen ingår alltid för- och eftermiddagskaffe, lunch, frukt och kursdokumentation.
Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er.

3. Coachande förhållningssätt – för dig som chef

Målgrupp

Chefer

Ett coachande förhållningssätt innebär att du intar rollen som aktivt lyssnande och ställer öppna frågor. Frågeställningar eller utmaningar som hjälper andra att komma fram till sina egna lösningar. Det handlar om att lita till andras potential och förmåga, att ha nyfikenheten och viljan att ge förutsättningar för andra att lyckas och utvecklas.

 • Praktisk kunskap för vardaglig användning
 • Verktyg för att ge och ta emot både motiverande och konstruktiv feedback
 • Erfarna och inspirerande utbildningsledare
 • Utbildning i mindre grupper om 6–12 personer
 • Sammanställning av min personlighet – PulsAnalys DiSC, Person Profil Index (PPI) ingår
 • Hur andra uppfattar mig – PulsAnalys DiSC, 360 Person Index (360PI) ingår
 • Anpassat innehåll utifrån just era behov
 • Konsultativt stöd och uppföljning

Information

Kursen omfattar en heldag, 08.30–16.30, och en halvdag, 08.30–12.30.
Kursen äger rum på The Park, Sveavägen 98, 113 50 Stockholm eller hos beställande företag.
Pris per deltagare är 5.250 kr + moms.
I kursen ingår alltid för- och eftermiddagskaffe, lunch, frukt och kursdokumentation.
Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er.

4. Ökad motivation, ansvar och utveckling

Målgrupp

Chefer

Vi presenterar en modell och ger dig verktyg som är användbara när du vill använda dig av ett coachande förhållningssätt. Du får möjlighet att praktisera modellen och de olika verktygen tillsammans med de övriga kursdeltagarna. Coachande förhållningssätt skapar resultat hos individen genom ökad motivation, ansvar och utveckling.

 • Praktisk kunskap för vardaglig användning
 • Verktyg för att definiera er vision och mission, vilka ni kan använda för att driva er verksamhet mot en hållbar utveckling
 • Erfarna och inspirerande utbildningsledare
 • Utbildning i mindre grupper om 6–12 personer
 • Sammanställning av min personlighet – PulsAnalys DiSC, Person Profil Index (PPI) ingår
 • Hur andra uppfattar mig – PulsAnalys DiSC, 360 Person Index (360PI) ingår
 • Effektiva arbetsgrupper – PulsAnalys DiSC, Team Profil Index (TPI) ingår
 • Anpassat innehåll utifrån just era behov
 • Konsultativt stöd och uppföljning

Information

Kursen omfattar två heldagar, 08.30–16.30.
Kursen äger rum på The Park, Sveavägen 98, 113 50 Stockholm eller hos beställande företag.
Pris per deltagare är 7.000 kr + moms.
I kursen ingår alltid för- och eftermiddagskaffe, lunch, frukt och kursdokumentation.
Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er.

5. Arbetsmiljö för chefer och ledare på styrelsenivå

Målgrupp

VD, direktörer, verksamhetsansvariga, ekonomichefer, HR-chefer, personalchefer, styrelsemedlemmar samt övriga med ledande positioner inom organisationen

Har du koll på de nya kraven om psykosocial arbetsmiljö som gäller från och med 31 mars 2016? Under kursen får du som ledare på högsta nivå den överblick du behöver för att säkerställa att ni i alla led arbetar enligt den nya föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” (AFS2015:4). Du får checklistor som snabbt och effektivt går att implementera i din organisation. Efter kursen kommer du ha ökade kunskaper om bland annat vad ohälsa kostar i din organisation, framgångsfaktorer för ett friskare företag samt en överblick över de arbetsmiljölagstiftningar som gäller (AML, AFS, SAM med flera).

Kursinnehåll

 • Vad kostar ohälsa i din organisation? Utbrändhet, sjukskrivning, hälsoekonomi
 • Vad är nytt för 2016? Nya föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” (AFS2015:4)
 • Vad måste vi göra? Överblick – Arbetsmiljölagstiftning (AML, AFS, SAM m.fl.)
 • Hur ska vi göra? Verktyg för att driva arbetsmiljöarbete

Var lägger vi våra resurser och fokus? – Framgångsfaktorer för ett friskare företag

 • Praktisk kunskap för vardaglig användning
 • Erfarna och inspirerande utbildningsledare
 • Utbildning i mindre grupper om 6–12 personer
 • Sammanställning av min personlighet – PulsAnalys DiSC, Person Profil Index (PPI) ingår
 • Hur andra uppfattar mig – PulsAnalys DiSC, 360 Person Index (360PI) ingår
 • Effektiva arbetsgrupper – PulsAnalys DiSC, Team Profil Index (TPI) ingår
 • Anpassat innehåll utifrån just era behov
 • Konsultativt stöd och uppföljning

Information

Kursen omfattar två heldagar, 08.30–16.30.
Kursen äger rum på The Park, Sveavägen 98, 113 50 Stockholm eller hos beställande företag.
Pris per deltagare är 7.000 kr + moms.
I kursen ingår alltid för- och eftermiddagskaffe, lunch, frukt och kursdokumentation.
Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er.

6. Praktiskt arbetsmiljöarbete, SAM-arbete

lgrupp

Skyddsombud

Du som är, eller förväntas verka som, skyddsombud skall vara trygg med vad din roll innebär för att kunna samverka i arbetsmiljöarbetet. Det skall på ett naturligt sätt vara inordnat i arbetsmiljöstrukturen. Du kan påverka, och förväntas göra det. Utbildningen omfattar 2 heldagar med en påbyggnad på ytterligare 1 heldag för att reflektera, testa och utvärdera.

Kurspresentation och kursinnehåll

 • Systematiskt arbetsmijöarbete: Ett internt system uppbyggt från arbetsmiljölagar, förordningar och föreskrifter. Hur hänger ditt företags arbetsmiljöarbete ihop?
 • Riskfylld miljö? Om inte chefen vet fast den borde veta, hur gör du då?Tryggheten att hjälpa istället för att stjälpa. Styrkan i att jobba från olika infallsvinklar mot ett fastställt må
 • Rollerna: Vem ansvarar för vad i arbetsmiljöarbetet? Vilken kompetens förväntas skyddsombud, arbetskamrater och chefer ha?
 • Sannolikhet och konsekvens: Risk och riskkälla; en nivåbedömning utifrån verksamheten. En del risker kommer alltid att finnas kvar beroende på vilken verksamheten är. När är det en överhängande risk?

En olycka händer så lätt: Fungerar era rutiner för att både snabbt kunna agera och att se till att det inte händer igen? Hur kan du påverka så att tillbuden funderar som varningsklockor?

Kommunicera arbetsmiljöfrågor

Påbyggnaden (dag 3) handlar om att förenkla arbetsmiljöfrågorna med kunskap för att påverka både företaget och medarbetarna att utvecklas och inte ”invecklas”.

 • Praktisk kunskap för vardaglig användning
 • Erfarna och inspirerande utbildningsledare
 • Utbildning i mindre grupper om 6–12 personer
 • Anpassat innehåll utifrån just era behov
 • Konsultativt stöd och uppföljning

Information

Kursen omfattar två heldagar, 08.30–16.30, och en heldags påbyggnad, 08.30–16.30.
Kursen äger rum på The Park, Sveavägen 98, 113 50 Stockholm eller hos beställande företag.
Pris per deltagare är 10.000 kr + moms.
I kursen ingår alltid för- och eftermiddagskaffe, lunch, frukt och kursdokumentation.
Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er.

För mer information kontakta info@pulsanalys.se