Grundutbildning DISC - Stockholm samt online

2020-08-26 klockan 09:00 - 2020-08-27 klockan 16:00

Stockholm samt online

Denna grundutbildning hålls 2020-08-26 – 2020-08-27 med certifiering i september.

Grundutbildning och certifiering är det första som krävs för att man fullt ut skall kunna använda sig av verktygen inom PulsAnalys. Denna utbildning passar för chefer, ledare, HR-arbetare, rekryterare, coacher eller konsulter.

Grundutbildningens huvudsyfte är att deltagarna skall förstå DiSC-teorin samt kunna utföra och återkoppla s.k. Person Profil Index (PPI). I kursen ingår 10 st. profiler att träna på inför certifieringen. Med PPI mäter vi tre saker. Dels en persons ”sociala jag”, dels hur personen i fråga anpassar sig i en arbetssituation och slutligen hur personen anpassar sig i en pressad situation. Vi mäter också vad som motiverar och vad som inte motiverar en person.

Utbildningsprogram

Nedan följer ett kort urval av alla punkter och ämnen som kommer att tas upp och diskuteras under kursen:

  • Mål och syfte med kursen
  • DiSC-bakgrund – William Moulton Marston
  • PulsAnalys och DiSC – de fyra faktorstaplarna
  • Hur används PulsAnalys och inom vilka områden?
  • Etiska regler
  • Profiler och återkopplingar

Utbildningsledare

Mia Wernersson är ägare och VD för PulsAnalys AB och har lång erfarenhet med inriktning på sälj och marknad. Hon arbetar också med affärsutveckling, coaching, ledarskap och säljträning. Mia är mycket aktiv som kursledare och föredragshållare inom DiSC.

OBS! Anmälan är bindande. Fakturering sker i förskott.

Sista anmälningsdagen: 2020-08-21
9 900 kr exkl. moms.