PulsTeam – Stockholm

2019-10-03 klockan 09:00

Sveavägen 98, 2 tr, Stockholm

Välkommen att delta i vår utbildning i att skapa högpresterande team. Kursen omfattar en heldag och syftar till att förmedla kunskaper och ge färdigheter så att du skall kunna arbeta med TPI som ett verktyg för grupp- och teamutveckling. Vi vänder oss till dig som arbetar som chef, ledare, HR-ansvaring, coach, konsult eller dig som arbetar med grupp- och teamutveckling i någon annan form.

 

Under denna utbildning arbetar vi med Susan Wheelans teorier och forskning kring grupputveckling. Vi går igenom de olika faserna rörande grupptillhörighet. Du lär dig att göra ett s.k. Team Profil Index (TPI). Hur du skapar länkar, hur du redovisar resultat och vilka olika steg du behöver ta för att skapa en kravprofil. Vi diskuterar också processen bakom de olika resultat som uppstår. Du får tips och idéer om olika övningar som du själv kan använda när du arbetar med grupper.

 

Utbildningsprogram

 

Nedan följer ett kort urval av alla punkter och ämnen som kommer att tas upp och diskuteras under kursen:

 

  • Mål och syfte med kursen
  • DiSC Bakgrund – William Moulton Marston
  • Genomgång av Susan Wheelans teorier kring grupputveckling
  • De olika teamrollerna
  • Tolkning av Team Profil Index (TPI)
  • Tips och förslag på hur du kan använda PulsAnalys i din organisation

 

Utbildningsledare

 

Mia Wernersson är ägare och VD för PulsAnalys AB och har lång erfarenhet med inriktning på sälj och marknad. Hon arbetar också med affärsutveckling, coaching, ledarskap och säljträning. Mia är mycket aktiv som kursledare och föredragshållare inom DiSC.

 

OBS! Anmälan är bindande. Fakturering sker i förskott.

6 500 kr