Puls360PI – Stockholm

2019-03-14 klockan 09:00

Sveavägen 98, 2 tr, Stockholm

Är du chef, ledare, HR-arbetare, coach eller konsult är detta ett utmärkt verktyg för dig att arbeta med. 360PI är ett enkelt och effektivt verktyg att använda vid personlig utveckling, grupp- och teamutveckling, feedback eller vid coaching. För att använda dig av detta verktyg vill vi att du är certifierad inom PulsAnalys.

 

360PI ger dig en graf som visar hur du uppfattar dig själv, men också hur andra ser på dig. Om du är utbildad kan du på ett enkelt och effektivt sätt tolka denna graf och uppfatta de likheter och olikheter som eventuellt uppstår. Självinsikt och medvetenhet är i fokus. Hur ser du på dig själv? Hur uppfattas du av dina medarbetare och chefer? Hur hanterar du och arbetar med detta verktyg på ett utvecklande sätt?

 

Utbildningsprogram

 

Nedan följer ett kort urval av alla punkter och ämnen som kommer att tas upp och diskuteras under kursen:

 

  • Mål och syfte med kursen
  • DiSC Bakgrund – 360PI
  • Hur tolkar jag grafen och hur ser andra på mig?
  • När, hur och inom vilka områden används PulsAnalys 360PI?
  • Profiler och återkopplingar

 

Utbildningsledare

 

Mia Wernersson är ägare och VD för PulsAnalys AB och har lång erfarenhet med inriktning på sälj och marknad. Hon arbetar också med affärsutveckling, coaching, ledarskap och säljträning. Mia är mycket aktiv som kursledare och föredragshållare inom DiSC.

 

OBS! Anmälan är bindande. Fakturering sker i förskott.

6 500 kr