Pulsanalys

Välkommen till PulsAnalys konsulttjänster

Vi arbetar med konsultinsatser och utbildningar:
Organisatorisk och sociala arbetsmiljö frågor, ledarskapsutveckling, grupputveckling och individuell utveckling.

Aktuellt – Arbetsmiljö

Ny föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö – börjar gälla 31/3 2016

Ny lagstiftning från och med 31/3 2016 Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket (AV) har kommit ut med de nya föreskrifterna ”2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö” som ska börja gälla 31/3 2016.

Här skärps tydligt kraven på arbetsgivaren att arbeta med dessa frågor.  AV har valt att kalla det ”organisatorisk och social” arbetsmiljö istället för ”psykosocial” arbetsmiljö då de vill lyfta perspektivet och ansvaret från individen till organisationen. Ohälsan drabbar individer, men orsakerna finns främst i hur arbetsgivaren organiserar arbetet och i det sociala samspelet på arbetsplatsen.

PulsAnalys AB är nu godkänd utbildningsanordnare hos AFA-försäkring

De nya föreskrifterna fokuserar på 6 saker:

  • Mål – Ditt företag ska ha tydliga mål med hur ni arbetar med er organisatoriska och social arbetsmiljö
  • Kunskap – Era chefer och ledande befattningshavare ska ha kunskap kring detta och kompetens i att kunna omsätta det i praktiken
  • SAM – Detta ska integreras i ert övriga systematiska arbetsmiljöarbete (SAM), d v s vara en naturlig del av vardagen.
  • Arbetsbelastning – Ni ska förebygga ohälsosam arbetsbelastning, anpassa resurserna till kraven, tydliggöra arbetets innehåll, identifiera psykiska påfrestningar och hantera dem samt se till att arbetstagaren har förutsättningar för att uppmärksamma arbetsgivaren på när det inte fungerar
  • Arbetstiden – Arbetstiden ska inte leda till ohälsa (nytt här är att man tydligt uppmärksammar den ”ständiga nåbarheten” som dagens mobiler lett till)
  • Kränkande särbehandling – Ni ska aktivt arbeta med att förhindra kränkande särbehandling och ha bra rutiner kring detta.

Ladda ner föreskrifter
Till våra kurser