PulsAnalys AB och Business Match Scandinavia & Poland ingår ett internationellt samarbete

Stockholm, Sverige och Posen, Polen – PulsAnalys AB och Business Match Scandinavia & Poland har ingått ett strategiskt partnerskap som syftar till att delge PulsAnalys DISC på den internationella marknaden med fokus i Polen.

Partnerns mål är att sprida PulsAnalys varumärke och produkter på den polska marknaden samt översätta och utveckla PulsAnalys system. ”Jag är stolt över att samordna det banbrytande uppdraget att implementera PulsAnalys-produkter på den polska marknaden. Jag tror på produkternas internationella potential – de är ett ovärderligt stöd för HR-chefer och konsulter, och de förkortar rekryteringsprocessen avsevärt och gör den mer effektiv” säger Kamila Majchrzak, Business Relationship Manager på Business Match Scandinavia & Poland.

Detta samarbete kommer vidareutveckla HR-avdelningars arbete, stötta konsulter och effektivisera rekryteringsprocesser och därmed uppnå betydande effektivitetsvinster, både inom och mellan företag. Med tanke på styrkan i båda företagens nätverk i de olika länderna, kan företagen tillsammans fortsätta arbetet att utveckla PulsAnalys och dess produkter. ”Vi behöver starka partnerskap för att främja utvecklingen av PulsAnalys AB internationellt. Genom att skapa ett starkt samarbete och standard för PulsAnalys internationella distributörer tillsammans med Business Match Scandinavia & Poland erbjuder vi mervärde för kunder och partners, både på den svenska och internationella marknaden ” förklarar Mia Wernersson, VD på PulsAnalys AB.

”Det är med glädje som vi presenterar detta samarbete mellan Business Match Scandinavia & Poland och PulsAnalys AB och vi ser fram emot att tillsammans inta den internationella marknaden, vidareutveckla PulsAnalys samt fortsätta vårt arbete med att utbilda och sprida kunskap inom DISC” säger Kim Adeholm, Affärsutveckling & Kommunikationsansvarig på PulsAnalys AB.

PulsAnalys AB and Business Match Scandinavia & Poland launches an international collaboration

Stockholm, Sweden and Posen, Poland – PulsAnalys AB and Business Match Scandinavia & Poland have entered a strategic partnership aimed at expanding PulsAnalys DISC on the international market with focus on Poland.

The partners’ goal is to spread the knowledge of PulsAnalys brand and products on the Polish market as well as to develop and translate PulsAnalys tools and system. “I am proud to coordinate the pioneering task of implementing PulsAnalys products on the Polish market. I believe in the products’ international potential – the products are an invaluable support for HR managers and consultants, and it significantly shorten the recruitment process and make it more efficient.” – Kamila Majchrzak, Business Relationship Manager at Business Match Scandinavia & Poland.

This collaboration will further develop the work of HR departments, support consultants and streamline recruitment processes and thereby achieve significant efficiency gains, both within and between numerous companies. Given the strength of both companies’ network in their home countries, the businesses can continue the work together to develop PulsAnalys and its products. “We need strong partnerships to promote the development of PulsAnalys AB internationally. By creating a strong collaboration and standard for PulsAnalys international distributors together with Business Match Scandinavia & Poland, we offer added value for customers and partners, both on the Swedish as well as on the international market.” – Mia Wernersson, CEO of PulsAnalys AB.

”We are pleased to present this collaboration between Business Match Scandinavia & Poland and PulsAnalys AB and we look forward to grow on the international market, further develop PulsAnalys and continue our work to educate and distribute knowledge within DISC together with Kamila and her team in Poland.” – Kim Adeholm, Business Development & Communications Lead at PulsAnalys AB.

Bli uppringd av oss!

[wof_wheel id="6328"]